10% de descompte en la teva 1ª compra amb el codi: BIENVENIDA10

Política de privacitat

1. TEXT LEGAL

De conformitat al que s’estableix pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de:
Nom comercial: DE LA MASIA
Raó Social: AFRUTADOS 2014 S.L.L.
N.I.F.: B-66.176.694
Domicili Social: Rambla de Catalunya, 1 08640 Olesa de Montserrat (Barcelona)
Activitat: Distribució de productes alimentosos
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 33759, Foli 0047, Fulla B236662, Inscripció 1a
E-correu electrònic info@delamasia.com
amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix DE LA MASIA.

S’informa que les dades poden ser utilitzats per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès.

En definitiva, la finalitat és la següent:
– La venda de serveis en línia
– Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits als serveis.
– Subministrament de continguts en el blog
– Dirigir la seva xarxa d’afiliats i comerciants, així com la gestió de pagaments d’aquests.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.
L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert, s’entendrà amb caràcter general com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUÍVOC de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.
En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als quals han estat recaptats les dades ni molts menys se cediran a un tercer aquestes dades.

2. LEGITIMACIÓ

Gràcies al consentiment, podem tractar les teves dades sent requisit obligatori per a poder subscriure’t a la pàgina web.

Com bé saps, pots retirar el teu consentiment en el moment que ho desitgis.

3. CATEGORIA DE LES DADES

Les dades recaptades en cap moment són especialment protegits, sinó que es troben categoritzats com a dades identificatives.

4. TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservarem les seves dades durant el temps legalment establert o fins que sol·liciti eliminar-los.

5. EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Òbviament és l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que ens remeti, eximint-nos de qualsevol mena de responsabilitat sobre aquest tema.
Com a usuari, has de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades.

6. MESURES DE SEGURETAT

AFRUTADOS 2014 S.L.L. l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que es preveu en el RGPD.

7. CANVI DE NORMATIVA

DE LA MASIA, es reserva el dret de modificar la present política a fi d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària en la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema en: info@delamasia.com